Hjem

[heading style="1"]
Campus Fosen er samlebegrepet på alle bygg og anlegg som Bjugn kommune har bygd for utdanning, kultur og idrett i Botngård. Følgende bygg hører til under begrepet Campus Fosen:
[/heading]

 

[note color="#fbf0b7"]- Fosen Videregående Skole – fosen.vgs.no[/note] [note color="#fbf0b7"]- Bjugn Kulturhus
Er samlokalisert med Fosen videregående skole. Info finner du på www.bjugnkulturhus.no[/note]

[note color="#fbf0b7"]- Bjugn Folkebibliotek
Har sine lokaler inne på Fosen videregående skole. For åpningstider og info se på nettsiden www.bjugnkulturhus.no [/note] [note color="#fbf0b7"]- Campus Cafe.
Kafeteriaen på Fosen videregående skole[/note] [note color="#fbf0b7"]- Bjugn Kultursenter (nedre internat).
Bjugn Kultursenter disponerer undervisning- og øvingsrom for musikk som benyttes av Fosen videregående skole og Bjugn kulturskole. Følgende har sine kontorer i bygget: Campus Fosen KF, Bjugn Kulturskole,  Bjugn-Ørland Skøyteklubb (BØSK), Grafisk avdeling-FosenDesigns & Co og Bjugn Næringsforum[/note] [note color="#fbf0b7"]- Fosen Ressurssenter (øvre internat)
Ressurssenteret disponerer undervisningsrom for egne kurs og for Fosen videregående skole. Selskapet har tilbud innen videreutdanning og etterutdanning for voksne og bedriftsrettet kursvirksomhet.
Fosen Ressurssenter deler kontorlandskap med Fosen Trafikkskole, TOKFO og prosjektkoordinator for kompetanse, og selskapene har felles sekretær og kundemottak.[/note] [note color="#fbf0b7"]Fosen Trafikkskole (øvre internat)[/note] [note color="#fbf0b7"]- TOKFO – Tverrfaglig opplæringskontor for Fosen (øvre internat)

tokfo.no[/note] [note color="#fbf0b7"]- Prosjektkoordinator for kompetanse (øvre internat)[/note] [note color="#fbf0b7"]- Bjugn Musikkverksted.
Finnes i det tidligere våningshuset på Eide gård, det gule huset like ved Campus Fosens lokaler. Musikkverkstedet er et teknisk verksted for musikkutøvere med opptaksstudio og øvingsrom. Her kan man spille inn og produsere CDer, reklamespotter for radio og det meste som har med lyd å gjøre.[/note] [note color="#fbf0b7"]- FosenHallen.
For nærmere informasjon viser vi til hallens hjemmesider www.fosenhallen.no . Her finner du også informasjon om åpningstider, aktivitetsplaner, utleie osv.[/note] av: Fosendesigns
endret: 2012

Arkivet

Finn Oss På Facebook

Campus Fosen Stab